ATM ngân hàng Đông Á Trạm khuyến nông Đồng Hỷ

Địa chỉ: T20, Thi trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, TỉnhThái Nguyên

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Trạm khuyến nông Đồng Hỷ

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Trạm khuyến nông Đồng Hỷ


Các cây ATM khác