ATM ngân hàng Đông Á Kho bạc Phổ Yên

Địa chỉ: Thanh Lập, Thị trấn Ba Hàng, Huyện Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Kho bạc Phổ Yên

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Kho bạc Phổ Yên


Các cây ATM khác