ATM ngân hàng Đông Á Bệnh Viện C Thái Nguyên

Địa chỉ: Quốc lộ 3, Phường Phố Cò, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Bệnh Viện C Thái Nguyên

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Bệnh Viện C Thái Nguyên


Các cây ATM khác