ATM ngân hàng Đông Á Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 971 Dương Tự Minh, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Số lượng: 2 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy:

Bản đồ đến Atm Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Tỉnh Thái Nguyên

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Tỉnh Thái Nguyên


Các cây ATM khác