ATM ngân hàng Đông Á Bệnh Viện A Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Bệnh Viện A Thái Nguyên

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Bệnh Viện A Thái Nguyên


Các cây ATM khác