ATM ngân hàng Đông Á Ủy Ban Nhân Dân Phường 2 - Thành phố Sóc Trăng

Địa chỉ: 149 Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Ủy Ban Nhân Dân Phường 2 - Thành phố Sóc Trăng

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Ủy Ban Nhân Dân Phường 2 - Thành phố Sóc Trăng


Các cây ATM khác