ATM ngân hàng Đông Á Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: Số 17 Pasteur, Phường 8, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy:

Bản đồ đến Atm Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Sóc Trăng

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Sóc Trăng


Các cây ATM khác