ATM ngân hàng Đông Á Tòa Án Tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: Số 1 Đường 30 Tháng 4, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Tòa Án Tỉnh Sóc Trăng

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Tòa Án Tỉnh Sóc Trăng


Các cây ATM khác