Ngân hàng Đông Á Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Rạch Giá.

  • PGD Rạch Sỏi

    Kios 12, Cách Mạng Tháng Tám, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

  • PGD Nguyễn Trung Trực

    388 Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lạc,Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

  • CN Kiên Giang

    240-242 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.