Ngân hàng Đông Á CN Kiên Giang

  • Địa chỉ: 240-242 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
  • Số điện thoại: 0297 3948 410 và 0297 3948 411 và 0297 3948 412 và 0297 3948 413
  • Số Fax: 0297 3948 418
Hiển thị bản đồ đến CN Kiên Giang

Bản đồ đường đi đến CN Kiên Giang


Các chi nhánh khác