Ngân hàng Đông Á Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Nha Trang.