Chi nhánh Đông Á Khánh Hòa

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Khánh Hòa. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nha Trang 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Đông Á Khánh Hòa


  • Thành Phố Nha Trang
  • CN Nha Trang

    55 đường 2/4 – TP Nha Trang, Khánh Hòa

  • PGD Lý Thánh Tôn

    49 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang, Khánh Hòa

Chi nhánh Ngân hàng Đông Á tại Khánh Hòa