Ngân hàng Đông Á Thành Phố Phủ Lý Hà Nam

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Phủ Lý.

  • CN Hà Nam

    Số 122, đường Biên Hòa, phường Minh Khai, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam