Chi nhánh Đông Á Hà Nam

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Hà Nam. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Phủ Lý 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Đông Á Hà Nam


  • Thành Phố Phủ Lý
  • CN Hà Nam

    Số 122, đường Biên Hòa, phường Minh Khai, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Chi nhánh Ngân hàng Đông Á tại Hà Nam