Ngân hàng Đông Á Thành Phố Pleiku Gia Lai

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Pleiku.

  • CN Gia Lai

    Số 01 Phạm Văn Đồng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai