Chi nhánh Đông Á Gia Lai

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Gia Lai. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Pleiku 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Đông Á Gia Lai


  • Thành Phố Pleiku
  • CN Gia Lai

    Số 01 Phạm Văn Đồng - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Chi nhánh Ngân hàng Đông Á tại Gia Lai