Chi nhánh Đông Á Quảng Trị

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Quảng Trị. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Đông Hà 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Đông Á Quảng Trị


Chi nhánh Ngân hàng Đông Á tại Quảng Trị