Chi nhánh Đông Á Quảng Ngãi

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Tỉnh Quảng Ngãi. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Quảng Ngãi 2 địa điểm, Huyện Sơn Tịnh 1 địa điểm, Huyện Đức Phổ 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Đông Á Quảng Ngãi


  • Thành Phố Quảng Ngãi
  • PGd Hùng Vương

    38 Hùng Vương P. Nguyễn Nghiêm TP. Quảng Ngãi

  • Huyện Đức Phổ
  • PGD Đức Phổ

    Thị Trấn Đức Phổ Huyện Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi

  • Huyện Sơn Tịnh
  • PGD Châu Ổ

    Thị Trấn Châu Ổ Huyện Bình Sơn Tỉnh Quảng Ngãi

  • Thành Phố Quảng Ngãi
  • CN Quảng Ngãi

    138-140 Quang Trung P. Lê Hồng Phong TP. Quảng Ngãi

Chi nhánh Ngân hàng Đông Á tại Quảng Ngãi