ATM ngân hàng Đông Á Bệnh Viện Đa Khoa Trà Vinh

Địa chỉ: Số 27 Điện Biên Phủ, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy:

Bản đồ đến Atm Bệnh Viện Đa Khoa Trà Vinh

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Bệnh Viện Đa Khoa Trà Vinh


Các cây ATM khác