ATM ngân hàng Đông Á Phòng Giao Dịch Kiến Xương

Địa chỉ: Số 140B Khu Cộng Hòa Thanh Nê, Kiến Xương,Thái Bình

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy: Không

Chi nhánh quản lý: Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Thái Bình

Bản đồ đến Atm Phòng Giao Dịch Kiến Xương

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Phòng Giao Dịch Kiến Xương


Các cây ATM khác