ATM ngân hàng Đông Á Trung Tâm Quản Lý Nhà Và Đất_Thành phố Huế

Địa chỉ: Số 03 Hà Nội, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Trung Tâm Quản Lý Nhà Và Đất_Thành phố Huế

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Trung Tâm Quản Lý Nhà Và Đất_Thành phố Huế


Các cây ATM khác