ATM ngân hàng Đông Á Đường Đoàn Hữu Trưng_Thành phố Huế

Địa chỉ: Số 54 Đoàn Hữu Trưng, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy:

Bản đồ đến Atm Đường Đoàn Hữu Trưng_Thành phố Huế

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Đường Đoàn Hữu Trưng_Thành phố Huế


Các cây ATM khác