ATM ngân hàng Đông Á Trường CĐ SP Trung ương Nha Trang

Địa chỉ: Đồng Đế, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 7:30 - 22:00

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Trường CĐ SP Trung ương Nha Trang

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Trường CĐ SP Trung ương Nha Trang


Các cây ATM khác