ATM ngân hàng Đông Á Trung Tâm Hướng Nghiệp Tổng Hợp Nha Trang

Địa chỉ: Số 9 Lê Thánh Tôn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Số lượng: 2 máy

Giờ hoạt động: 7:30 - 22:00

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Trung Tâm Hướng Nghiệp Tổng Hợp Nha Trang

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Trung Tâm Hướng Nghiệp Tổng Hợp Nha Trang


Các cây ATM khác