ATM ngân hàng Đông Á Siêu Thị Metro Thành phố Nha Trang

Địa chỉ: Thôn Võ Cạnh, Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 7:30 - 22:00

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Siêu Thị Metro Thành phố Nha Trang

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Siêu Thị Metro Thành phố Nha Trang


Các cây ATM khác