ATM ngân hàng Đông Á Khu liên cơ 2 Thành phố Nha Trang

Địa chỉ: Số 04 Phan Chu Trinh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 7:30 - 22:00

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Khu liên cơ 2 Thành phố Nha Trang

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Khu liên cơ 2 Thành phố Nha Trang


Các cây ATM khác