ATM ngân hàng Đông Á Khách Sạn Lodge

Địa chỉ: 42 Trần Phú, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 7:30 - 22:00

Gửi tiền qua máy:

Bản đồ đến Atm Khách Sạn Lodge

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Khách Sạn Lodge


Các cây ATM khác