ATM ngân hàng Đông Á Ngân Hàng Nhà Nước Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 17 Bến Chương Dương, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Số 8 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Thành phố .Hồ Chí Minh)"

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 7:30 - 17:00

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Ngân Hàng Nhà Nước Thành phố Hồ Chí Minh

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Ngân Hàng Nhà Nước Thành phố Hồ Chí Minh


Các cây ATM khác