ATM ngân hàng Đông Á Trung Tâm Thương mại Cát Bi Plaza

Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Số lượng: 2 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Trung Tâm Thương mại Cát Bi Plaza

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Trung Tâm Thương mại Cát Bi Plaza


Các cây ATM khác