ATM ngân hàng Đông Á Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 12 Lê Lai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội


Các cây ATM khác