ATM ngân hàng Đông Á Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Hà Nam

Địa chỉ: Đường Trường Chinh, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Hà Nam

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Hà Nam


Các cây ATM khác