ATM ngân hàng Đông Á Ủy Ban Nhân Dân Phường Thống Nhất

Địa chỉ: Số 271 Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh GiaLai

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Ủy Ban Nhân Dân Phường Thống Nhất

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Ủy Ban Nhân Dân Phường Thống Nhất


Các cây ATM khác