ATM ngân hàng Đông Á Trường trung cấp dạy nghề, Tỉnh Gia lai

Địa chỉ: 731 Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, tỉnh GiaLai

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 7:30 - 22:00

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Trường trung cấp dạy nghề, Tỉnh Gia lai

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Trường trung cấp dạy nghề, Tỉnh Gia lai


Các cây ATM khác