ATM ngân hàng Đông Á Phòng Giao Dịch PleiKu

Địa chỉ: 01 Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Số lượng: 3 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý: Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Gia Lai

Bản đồ đến Atm Phòng Giao Dịch PleiKu

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Phòng Giao Dịch PleiKu


Các cây ATM khác