ATM ngân hàng Đông Á Khu liên cơ tỉnh Gia lai

Địa chỉ: Số 62 Trần Hưng Đạo, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Khu liên cơ tỉnh Gia lai

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Khu liên cơ tỉnh Gia lai


Các cây ATM khác