ATM ngân hàng Đông Á Công ty cấp thoát nước Tỉnh Gia lai

Địa chỉ: Số 42 Trần Hưng Đạo, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 7:30 - 17:00

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Công ty cấp thoát nước Tỉnh Gia lai

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Công ty cấp thoát nước Tỉnh Gia lai


Các cây ATM khác