ATM ngân hàng Đông Á Phòng Giao Dịch Cẩm Lệ

Địa chỉ: Số 46 Ông Ích Đường, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy: Không

Chi nhánh quản lý: Ngân hàng TMCP Đông Á tại Đà Nẵng - PGD Cẩm Lệ

Bản đồ đến Atm Phòng Giao Dịch Cẩm Lệ

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Phòng Giao Dịch Cẩm Lệ


Các cây ATM khác