ATM ngân hàng Đông Á Trường Đại Học Cần Thơ

Địa chỉ: Khu KTX-Đại Học Cần Thơ, Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ,

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Trường Đại Học Cần Thơ

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Trường Đại Học Cần Thơ


Các cây ATM khác