ATM ngân hàng Đông Á Phòng Giao Dịch Trà Nóc

Địa chỉ: Lô 19A2-1 Khu Công Nghiệp Trà Nóc 1, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy: Không

Chi nhánh quản lý: Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Cần Thơ

Bản đồ đến Atm Phòng Giao Dịch Trà Nóc

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Phòng Giao Dịch Trà Nóc


Các cây ATM khác