ATM ngân hàng Đông Á Phòng Giao Dịch Bình Thủy

Địa chỉ: Lô 26-27 Khu dân cư Ngân Thuận, đường Lê Hồng Phong, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý: Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Cần Thơ

Bản đồ đến Atm Phòng Giao Dịch Bình Thủy

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Phòng Giao Dịch Bình Thủy


Các cây ATM khác