ATM ngân hàng Đông Á Công Ty Cộ Phần Thủy Sản MêKông Fish

Địa chỉ: Lô 24, Khu Công Nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Công Ty Cộ Phần Thủy Sản MêKông Fish

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Công Ty Cộ Phần Thủy Sản MêKông Fish


Các cây ATM khác