ATM ngân hàng Đông Á Ngân hàng Nhà nước

Địa chỉ: 100P Nguyễn Văn Tư, Phường 5, Thị xã Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy:

Bản đồ đến Atm Ngân hàng Nhà nước

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Ngân hàng Nhà nước


Các cây ATM khác