ATM ngân hàng Đông Á Khu Công Nghiệp Giao Long

Địa chỉ: Khu công nghiệp Giao Long, Thị trấn Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

Số lượng: 2 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Khu Công Nghiệp Giao Long

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Khu Công Nghiệp Giao Long


Các cây ATM khác