ATM ngân hàng Đông Á CN Bến Tre

Địa chỉ: Số 336 A1 Đại lộ Đồng Khởi, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Số lượng: 2 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy:

Chi nhánh quản lý: Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Bến Tre

Bản đồ đến Atm CN Bến Tre

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á CN Bến Tre


Các cây ATM khác