ATM ngân hàng Đông Á Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 83 Nguyễn Du, Dốc Cầu Dầu, Ninh Xã, Thành phố Bắc Ninh

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24/24

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Bắc Ninh

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Bắc Ninh


Các cây ATM khác