ATM ngân hàng Đông Á Ngân hàng Nhà nước Bắc Ninh

Địa chỉ: 20 Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh

Số lượng: 2 máy

Giờ hoạt động: 24/24

Gửi tiền qua máy:

Bản đồ đến Atm Ngân hàng Nhà nước Bắc Ninh

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Ngân hàng Nhà nước Bắc Ninh


Các cây ATM khác