ATM ngân hàng Đông Á Khách sạn Hoàng Gia

Địa chỉ: Khu công nghiệp Hoà Đình, Võ Cường, Bắc Ninh

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24/24

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Khách sạn Hoàng Gia

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Khách sạn Hoàng Gia


Các cây ATM khác