ATM ngân hàng Đông Á Phòng Giao Dịch Phước Long

Địa chỉ: Số 273A Ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy: Không

Chi nhánh quản lý: Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Bạc Liêu

Bản đồ đến Atm Phòng Giao Dịch Phước Long

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Phòng Giao Dịch Phước Long


Các cây ATM khác