ATM ngân hàng Đông Á Phòng Giao Dịch Lý Tự Trọng

Địa chỉ: Số 48 Hai Bà Trưng, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Số lượng: 2 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy: Không

Chi nhánh quản lý: Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Bạc Liêu

Bản đồ đến Atm Phòng Giao Dịch Lý Tự Trọng

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Phòng Giao Dịch Lý Tự Trọng


Các cây ATM khác