ATM ngân hàng Đông Á Phòng Giao Dịch Giá Rai

Địa chỉ: Ấp 2, Thị Trấn Giá Rai, Huyện Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy: Không

Chi nhánh quản lý: Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Bạc Liêu

Bản đồ đến Atm Phòng Giao Dịch Giá Rai

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Phòng Giao Dịch Giá Rai


Các cây ATM khác